Shop SEMIC

SEMIC desenvoluparà els portals de transparència i seu electròniques de les entitats públiques de Catalunya

26-11-2015

L’AOC (Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya), entitat responsable de promocionar i desenvolupar la societat de la informació a les administracions públiques catalanes, ha adjudicat a SEMIC un projecte per desenvolupar els portals de transparència i seu electrònica de totes les entitats públiques catalanes. Es tracta d’un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, les quatre Diputacions i les entitats municipalistes, dins d’un conveni marc de col·laboració que té com a objectiu impulsar el compliment de la llei de transparencia en els ens locals.

Què és el portal de transparencia?

El Portal de Transparència és l’instrument a través del qual es garanteix l’accés dels ciutadans a la informació pública que es troba en poder de les administracions públiques. Amb el Portal de Transparència es dóna compliment a les obligacions legals de transparència establertes en la Llei 19/2015 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A partir de l’1 de gener de 2016 s’estableix per llei que les Administracions Públiques catalanes han de facilitar a la ciutadania la consulta de la informació, establint quina informació han de publicar, com poden els ciutadans sol·licitar informació i quines són les regles de Bon Govern que han de respectar els poders públics. Amb l’objectiu de poder retre comptes als ciutadans de les actuacions que duen a terme les administracions públiques i la resta de subjectes obligats.

 

SEMIC, referent en solucions per l’Administració Pública

SEMIC és l’empresa responsable d’implementar aquest projecte en totes les entitats públiques catalanes. Com a especialista en Administració Electrònica, SEMIC ofereix solucions per millorar la gestió i el servei als ciutadans, així com la gestió interna de les entitats públiques. Aquesta adjudicació reforça el posicionament de SEMIC com a referent en el desenvolupament de projectes per a l’eAdministració.

Compartir en:

×
×
×