Shop SEMIC

SEMIC redueix la seva Petjada de Carboni en un 21,33% i es certifica en el nivell “Reduzco”

31-05-2021

Fa uns dies a SEMIC vam obtenir l'actualització de la inscripció al Registre de la Petjada de Carboni i el certificat va confirmar que, entre l'any 2017 i el 2020, l'empresa ha reduït la seva petjada de carboni en més d'un 20%.

Aquest càlcul ha estat possible perquè SEMIC registra la seva petjada de carboni des de l'any 2017 d'acord amb el seu compromís per contribuir a cura del medi ambient, per promoure una activitat empresarial sostenible i una lluita activa contra el canvi climàtic. Aquest compromís es va iniciar l'any 2013 amb l'obtenció del certificat ISO 14001 de Gestió ambiental i amb el compromís pel consum d'energia 100% elèctrica i verd, primer en la seu de Lleida i ampliant després a la seu de Madrid.
 

Què és el registre de la "Huella de Carbono"? És obligatori?

El Registre de la Petjada de Carboni és un registre oficial totalment voluntari del Ministeri de Transició Ecològica del Govern d'Espanya, i té la vocació de fomentar el càlcul i reduir la petjada de carboni per part de les organitzacions espanyoles, així com de promoure els projectes que millorin la capacitat de compensar l'emissió de gasos, constituint-se per tant com una mesura de lluita contra el canvi climàtic de caràcter horitzontal.

Per petjada de carboni s'entén la quantitat d'emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEI) emeses de manera directa o indirecta a conseqüència del desenvolupament d'una activitat, i es mesura en tones de CO² equivalent.

 

Què implica aquest canvi de categoria, al nivell “Reduzco”?

 

Amb aquesta actualització del certificat i del segell, SEMIC passa de la categoria “Calculo” (nivell en el qual es trobava l'empresa fins ara i que demostrava el nostre compromís per recollir les nostres dades, any rere any, d'emissió de carboni), a la categoria “Reduzco”, la qual confirma que les accions dutes a terme per l'empresa en aquests anys han donat els seus fruits, aconseguint reduir la nostra petjada de manera considerable en aquests 4 anys.

Aquesta certificació demostra que el compromís adquirit amb la reducció de la petjada de carboni ha estat efectiu i que les accions del pla han permès una reducció d'una cinquena part de les nostres emissions. Algunes d'aquestes accions clau han estat les polítiques d'estalvi i de consum responsable d'energia i climatització i la renovació de la nostra flota de vehicles per models més moderns que consumeixen menys combustible fòssil. A més, SEMIC continua apostant per la contractació d'energia elèctrica verda 100% en les seves seus, aconseguint generar en aquest àmbit 0 emissions.
 
Sabem i creiem que el nostre treball no acaba aquí. El compromís de SEMIC per continuar reduint la nostra petjada de carboni és ferm i ambiciós.
 

 

Compartir en:

×
×
×