Shop SEMIC

Les nostres certificacions

A SEMIC treballem per ser un agent responsable socialment, que cuidi el medi ambient i lluiti per crear un futur sostenible per a les persones i les comunitats.

Els nostres pilars són la qualitat, l'excel·lència, el compromís, la transparència i la innovació continuada.

Les nostres certificacions oficials ens avalen i demostren els nostres valors.


QUALITAT I MEDI AMBIENT

A SEMIC apostem per satisfer als nostres clientes i per oferir productes i serveis de qualitat respectuosos amb el medi ambient. Per això estem certificats per SGS (entitat certificadora acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació - ENAC) segons les normes de certificació internacionals ISO 9001:2015 de qualitat i ISO 14001:2015 de medi ambient. Aquestes certificacions avalen el nostre compromís de qualitat i excel·lència en totes les nostres pràctiques de gestió en matèria de serveis IT, qualitat i medi ambient.

Abast: El sistema de gestió de SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A. (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per a les següents activitats: Comercialització de serveis, de solucions i de productes del sector de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

SGS ISO Certificats de Qualitat

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

La seguretat de la informació ens preocupa, per això hem implantat la ISO 27001:2013 que garanteix la confidencialitat i integritat de les dades i de la informació, així com dels sistemes que la processen. L’estàndard ISO 27001:2013 per als Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació ens permet avaluar el risc i aplicar els controls necessaris per tal de mitigar-los o eliminar-los.

Abast: Certificat del sistema de gestió de seguretat de la informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA, SA (SEMIC) en Parc Tecnològic de Lleida, H1 2 25003, per al sistema d’informació que suporta els següents processos: La comercialització de productes, serveis i solucions relacionades amb la tecnologia de la informació i les comunicacions. D'acord amb la Declaració de Aplicabilitat versió 1.0.

SGS ISO Certificats de Seguretat

GESTIÓ DELS SERVEIS TI

La gestió del servei que ens ocupa, per un sistema implantat ISO 20000: 2018, que estableix una implementació efectiva i un plantejament estructurat per desenvolupar serveis de tecnologia d’informació fiables en el referent a la gestió de serveis de TI. El estàndard ISO 20000: 2018 per a la gestió dels serveis TI ajudarà a les empreses a obtenir serveis TI més efectius i a incorporar les millors pràctiques internacionals en la gestió de serveis TI.

Abast: Els serveis de sistemes gestionats d’impressió i gestió documental i implantació i manteniment de sistemes i infraestructures, prestats des d’instal·lacions nocturnes de Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, H1 2 - 25003 LLEIDA

SGS ISO  Certificats de Seguretat

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURITAT

L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) és un conjunt normatiu que possibilita crear i mantenir les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures que garanteixin la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions i els serveis electrònics, per facilitar l'exercici de drets i compliment de deures a través d'aquests mitjans. Per als ciutadans, destinataris últims del servei públic, suposa la garantia que les entitats públiques amb les que es relacionen reuneixen les condicions de seguretat necessàries per a salvaguardar la seva informació i els seus drets.

Abast: Els sistemes d'informació de SERVEIS MICROINFORMÀTICA S.A. (SEMIC) han estat auditats i acceptats conforme amb les exigències del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica, segons s'indica en el corresponent informe d’auditoria de 25/09/2020 per:

  • CATEGORIA MITJANA: sistema d'informació que dóna suport als Serveis gestionats d'impressió i gestió documental, Implantació i manteniment de sistemes, d'acord amb la categorització del sistema vigent.
Categoria Mijana

Responsabilitat Social Empresarial

A SEMIC volem contribuir, a través de les noves tecnologies, a millorar el treball de les persones, les empreses, les administracions públiques i la societat en general, i volem ajudar a fer que el planeta sigui sostenible.

Som responsables amb els impactes que ocasiona la nostra activitat empresarial a l'entorn, concretament a l'àmbit social, el mediambiental i l'econòmic, i treballem per crear una comunitat més justa, ètica i sostenible amb accions basades en la Responsabilitat Social Corporativa.

Per això ens hem certificat en Responsabilitat Social Empresarial per ADOK.

Abast: Certificació en Responsabilitat Social Empresarial per ADOK, segons els requisits de la norma RSE 100 (Model de gestió de la Responsabilitat Social basat en la norma SGE21 de Forètica, la norma UNE-ISO 26000 i el Model efr de la Fundació Masfamília).

Responsabilitat Social Empresarial

Registre de la Petjada de Carboni

A SEMIC estem compromesos amb el medi ambient i fomentem iniciatives que promoguin més responsabilitat ambiental, afavorint el desenvolupament i difusió de tecnologies que siguin sostenibles i tinguin l'ecologia com a pilar fonamental.

Des de l'any 2017 SEMIC està inscrita al Registre de la Petjada de Carboni, una iniciativa totalment voluntària que té per objectiu conscienciar i reduir sobre l'impacte de carboni a les empreses espanyoles, impulsada pel Ministeri de Transició Ecològica del Govern d'Espanya.

Abast: Des de l'any 2020 som Empresa Carbono Zero o Empresa Carboni Neutral, és a dir, compensem anualment les nostres emissions de CO2 equivalent amb projectes de reforestació i repoblació d'arbres, aconseguint així el segell MITECO també a la categoria 'Compenso' per la compensació dels gasos emesos deixant la balança d'impacte mediambiental a zero.

Registro de la Huella de Carbono

Pacte Mundial de les Nacions Unides

El 2013 vam signar el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact), la principal iniciativa internacional que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social a partir de la implantació de deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció en totes les formes, incloses l'extorsió i el suborn.

Ens guiem per un Codi Ètic en què la integritat és el nostre pilar fonamental.

Pacte Mundial de les Nacions Unides

cobit it governance
×
×
×