Shop SEMIC

No depenguis ni de tecnologies ni de fabricants i paga només pel que utilitzes

A SEMIC apostem pels serveis gestionats com a nou model de negoci. Per això oferim solucions de gestió global, que garanteixen el suport, el monitoratge, l'administració, el manteniment i l'evolució dels actius, reduint els costos. Coneix les nostres solucions específiques que gestionen el lloc de treball, el parc d'impressió i la seguretat de la teva empresa. Solucions flexibles, escalables i adaptades a les necessitats de cada empresa.

sin inversiones

SENSE INVERSIONS INICIALS

Oferim serveis gestionats sobre parcs existents i, fins i tot, li facilitem una nova infraestructura sense necessitat de fer grans inversions inicials.

pago por uso

ESTALVI

Generem economies d'escala en la gestió dels serveis de TI i ens posem al costat del nostre client per reduir els seus costos, augmentar su satisfacció i obtenir el màxim rendiment de la seva infraestructura TI. Apostem per models de pagament per ús.

proceso de transición gestionado

TRANSICIÓ

El canvi en el model de gestió dels serveis sol ser crític. Conscients d'això, a SEMIC duem a terme els processos de transició seguint una metodologia i un control específics, basats en les millors pràctiques del mercat.

nids: Array
nids: Array
×
×
×