Shop SEMIC

Agroxarxa

Descripción del caso de éxito: 

Com a empresa de serveis de la Unió de Pagesos de Catalunya, Agroxarxa ofereix serveis a pagesos i ramaders de tot el territori català. Utilitzen l'ERP 4G per gestionar de forma integrada totes les àrees de serveis (assegurances, expropiacions, serveis comptables i laborals, contractació de treballadors, gestió de Declaracions üniques Agràries-DUN, etc.) Gràcies a 4G poden fer automatitzacions de processos, un exhaustiu control de costos i de facturació. 


×
×
×