Shop SEMIC

Nova aliança d’empreses tecnològiques per donar servei a administracions públiques

25-10-2021

SEMIC, Telefónica, iNeT, i3E, SII Concatel i IT Saltó formalitzen un acord de col·laboració després de participar conjuntament en diferents projectes TIC durant els darrers anys.

 

L’acord empresarial, anomenat Aeticat (Aliança Estratègica d’Empreses de Catalunya), neix amb l’objectiu de fer créixer el sector TIC català i de donar servei a les administracions públiques.

Les empreses signants de l'acord, totes amb domicili social a Catalunya o que desenvolupen una part important de la seva activitat al territori, ja han col·laborat en els últims anys en diversos projectes TIC, i poden constatar que els beneficis obtinguts no només reverteixen en les mateixes empreses, sinó que s’han aconseguit beneficis indirectes per al sector TIC català i per a la societat catalana en general, com una major facturació cap a empreses catalanes del sector, l’increment dels llocs de treball vinculats a les TIC, la retenció de talent i el desenvolupament de nous projectes innovadors.

Les empreses que formen part de l’aliança ocupen de forma directa a 4.559 treballadors a Catalunya, realitzen 182.612 hores/any de formació per als seus professionals i contracten serveis a 425 empreses locals de Catalunya per valor de més de 283 milions d’euros anuals.

 

OBJECTIUS ADDICIONALS DE L’ACORD

A més d’oferir servei a les administracions, Aeticat neix amb altres objectius addicionals:

  • Ampliar l’aliança amb empreses de totes les mides i crear noves sinergies que permetin fins i tot internacionalitzar els èxits en els projectes duts a terme a Catalunya
  • Impulsar plans de formació entre els professionals del sector i potenciar les vocacions tecnològiques entre els joves.
  • Fer una política activa de retenció de talent.
  • Atreure professionals de fora de Catalunya.
  • Buscar sinergies amb empreses estrangeres.
  • Apostar per la incorporació de les dones en el sector TIC.
  • Impulsar la innovació com l’eix vertebrador dels nous projectes.
  • Reforçar el català com a llengua preferent de relació amb les empreses del sector.

 

SEMIC valora molt positivament aquesta aliança i entén que suposarà un bon canal i mitjà per seguir fent créixer el sector TIC català en conjunt amb altres empreses líders. 

Compartir en:

×
×
×