Shop SEMIC

Obtenim la Certificació ISO 45001 de Seguretat i Salut en el Treball

04-09-2023

L’empresa certificadora OCA ha atorgat a SEMIC la norma ISO 45001 centrada en el benestar físic i mental dels treballadors i treballadores, que ajuda a l’organització a prevenir els riscos i demostra que l’empresa adopta les millors pràctiques en matèria de salut i seguretat en el lloc de treball.

SEMIC es preocupa pel benestar físic i mental dels seus treballadors i treballadores i per això treballa per:

  • Prevenir els riscos enlloc de reaccionar un cop s’han detectat.
  • Construir un lloc de treball segur, saludable i confortable.
  • Assegurar el compliment de les normes en matèria de Seguretat i Salut en el treball, a nivell local, nacional i internacional.

 

Aquests objectius han dut a SEMIC a obtenir l’ISO 45001, posant de manifest el compromís de l’empresa amb el benestar del seu equip humà, i la seva alineació amb l’Agenda 2030, concretament, amb l’ODS 3 de Salut i Benestar i l’ODS 8 de Treball decent i Creixement Econòmic.

Amb aquesta, SEMIC ja suma un total de 8 certificacions avalades per standards internacionals (Les nostres certificacions | SEMIC), de les quals 5 han estat renovades aquest estiu; la ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Mediambient, ISO 20000-1 de Gestió de serveis TIC, RSC 100  de Responsabilitat Social Corporativa i la  BS 8887:220 de Remanufacturació d’equips.

 

 

Compartir en:

×
×
×