Shop SEMIC

Previsión Sanitaria Nacional

Descripción del caso de éxito: 

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) és la mútia dels professionals universitaris. Va néixer a principis del segle XX com a entitat asociativa dels metges per garantir el futur de les seves famílies. 

La companyia ha confiat a SEMIC la renovació dels seus llocs de treball. Això inclou la dotació de 200 equips híbrids d'HP (portàtil convertible en tableta) per als llocs de treball amb perfil comercial i de 100 PCs d'última generació, també HP, per als llocs de treball de perfil administratiu. El subministrament de tots els equips i la seva instal·lació s'ha dut a terme en més de 80 seus de la companyia per tot el territori nacional, així com a les seves oficines centrals de Madrid.


×
×
×