Shop SEMIC

Sanitas

Descripción del caso de éxito: 

Sanitas ofereix serveis integrals de salult a través d'hospitals, centres mèdics propis, clíniques dentals, altres serveis de salut i residències per a la gent gran. Actualment, gràcies a JustPrint! gestiona més de 350 equips ubicats a les seves oficines centrals de Madrid i en altres centres i residències de l'entitat, repartides per tot l'Estat espanyol. Amb l'ajuda de SEMIC, s'ha reduït la complexitat del seu parc d'impressores i ha augmentat la satisfacció dels seus usuaris, gràcies a la modernització i homogeneïtzació dels seus equips d'impressió, l'augment de la disponibilitat dels equips i a la millorar de la seguretat de la seva documentació. A més, Sanitas està aconseguint un estalvi mitjà per còpia superior al 50% respecte al seu parc antic i també està reduïnt la seva factura elèctrica, gràcies a que els nous equips instal·lats estan oferint més rapidesa amb un consum energètic menor, gràcies a la implantació d'equips multifuncionals amb la moderna tecnologia Page Print de Tinta Líquida. 


×
×
×