Shop SEMIC

Ventura Garcés & López-Ibor Advocats

Descripción del caso de éxito: 

Per a aquest bufet d'advocats, que tenia necessitat d'optimitzar i consolidar l'enmagatzematge de les seves dades, hem implantat un sistema d'alt rendiment amb tecnologia  HP MSA amb connectivitat SAS. A banda de dur a terma l'enginyeria, el disseny i el desplegament de l'arquitectura d'enmagatzematge, també els oferim un servei de suport tècnic. 


×
×
×