Shop SEMIC

RSC

A SEMIC volem contribuir, a través de les noves tecnologies, a millorar la feina de les persones, les empreses, les administracions públiques i la societat en general. I volem ajudar a que el planeta sigui sostenible. Som transparents i ens guiem per un codi ètic que es basa en la integritat.

PERSONES

Ens importen les persones. Per això creem amb elles relacions basades en l’empatia, en la confiança mútua i en la seva continuïtat a llarg termini.

SOCIETAT

Apropem les noves tecnologies a la societat perquè qualsevol empresa o administració pública pugui aprofitar-les al màxim.

PLANETA

Ens preocupem pels recursos mediambientals del planeta, per assegurar-nos un futur sostenible.

A SEMIC som responsables amb els impactes que ocasiona la nostra activitat empresarial en l'entorn, concretament en l'àmbit social, el mediambiental i l'econòmic, a través d'un comportament ètic.

Per això ens hem certificat en Responsabilitat Social Empresarial per ADOK, segons els requisits de la norma RSE 100 (Model de gestió de la Responsabilitat Social basat en la norma SGE21 de Forética, la norma UNE-ISO 26000 i el Model efr de la Fundació Masfamilia).

Responsabilidad Social Empresarial

Al 2013 vam signar el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact), la principal iniciativa internacional que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats amb la responsabilitat social, a partir de la implantació de deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. 

Drets humans

Donem suport i repectem la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, i ens assegurem que no som còmplices de la seva vulneració. 

Normes laborals

Donem suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva i a l’eliminació de qualsevol forma d’explotació laboral, molt especialment de l’explotació laboral dels infants. També estem d’acord amb eliminar qualsevol mena de discriminació en matèria laboral.

Mediambient

Estem compromesos amb el medi ambient i fomentem iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental, afavorint el desenvolupament i difusió de tecnologies que siguin respectuoses amb el medi ambient.

SEMIC més està inscrita a l'Registre de la Petjada de Carboni, registre totalment voluntari que té per objectiu conscienciar i reduir sobre l'impacte de carboni en les empreses espanyoles).

El certificat en la categoria "redueixo", obtingut en 2021, confirma que entre l'any 2017 i el 2020, l'empresa ha reduït la seva petjada de carboni en un 21,33%. Aquest càlcul ha estat possible perquè SEMIC registra la seva petjada de carboni des de l'any 2017, d'acord amb el seu compromís per contribuir a la cura de l'medi ambient, per promoure una activitat empresarial sostenible i una lluita activa contra el canvi climàtic.

Aquest compromís es va iniciar l'any 2013 amb l'obtenció del certificat ISO 14001 de Gestió ambiental i amb el compromís pel consum d'energia 100% elèctrica i verd, primer a la seu de Lleida i ampliant després a la seu de Madrid. Altres accions clau han estat les polítiques d'estalvi i de consum responsable d'energia i climatització, i la renovació de la nostra flota de vehicles per models més moderns que consumeixen menys combustible fòssil. A més, SEMIC segueix apostant per la contractació d'energia elèctrica verda 100% a les seves seus, aconseguint generar en aquest àmbit 0 emissions.

Ètica i integritat

Treballem contra la corrupcuó en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn, i ens guiem per un codi ètic en el que la integritat és el nostre pilar fonamental. 

Vols conèxier més coses sobre el Pacte Mundial de Nacions Unides? Visita: http://www.pactomundial.org/

A més, al 2013, l’Ajuntament de Lleida, va reconéixer SEMIC com a “Empresa solidaria 2013” amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social, per la implicació que va demostrar l’empresa en projectes d’acció social a Lleida durant l’any 2012.

×
×
×