RSC

A SEMIC volem contribuir, a través de les noves tecnologies, a millorar la feina de les persones, les empreses, les administracions públiques i la societat en general. I volem ajudar a que el planeta sigui sostenible. Som transparents i ens guiem per un codi ètic que es basa en la integritat.

PERSONES

Ens importen les persones. Per això creem amb elles relacions basades en l’empatia, en la confiança mútua i en la seva continuïtat a llarg termini.

SOCIETAT

Apropem les noves tecnologies a la societat perquè qualsevol empresa o administració pública pugui aprofitar-les al màxim.

PLANETA

Ens preocupem pels recursos mediambientals del planeta, per assegurar-nos un futur sostenible.

Al 2013 vam signar el Pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact), la principal iniciativa internacional que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats amb la responsabilitat social, a partir de la implantació de deu principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció. 

Drets humans

Donem suport i repectem la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, i ens assegurem que no som còmplices de la seva vulneració. 

Normes laborals

Donem suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva i a l’eliminació de qualsevol forma d’explotació laboral, molt especialment de l’explotació laboral dels infants. També estem d’acord amb eliminar qualsevol mena de discriminació en matèria laboral.

Mediambient

Estem compromesos amb el medi ambient i fomentem iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental, afavorint el desenvolupament i difusió de tecnologies que siguin respectuoses amb el medi ambient.

Ètica i integritat

Treballem contra la corrupcuó en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn, i ens guiem per un codi ètic en el que la integritat és el nostre pilar fonamental. 

Vols conèxier més coses sobre el Pacte Mundial de Nacions Unides? Visita: http://www.pactomundial.org/

A més, al 2013, l’Ajuntament de Lleida, va reconéixer SEMIC com a “Empresa solidaria 2013” amb motiu del Dia Mundial de la Justícia Social, per la implicació que va demostrar l’empresa en projectes d’acció social a Lleida durant l’any 2012.

 

 

 

 

×
×