Shop SEMIC

Lluita contra el canvi climàtic: prenem mesures.

20-02-2020

Al novembre de 2017 SEMIC es va inscriure en el Registre de la "Huella de Carbono", amb l'objectiu de mesurar el seu impacte mediambiental. El càlcul de la petjada de carboni és el primer pas per poder elaborar un pla de reducció d'emissions dels anomenats "gasos d'efecte hivernacle". Al novembre del 2019 vam analitzar els dos períodes anteriors, comparant les emissions de l'any 2018 amb les del 2017.

Què hem aconseguit fins al ara?

Des de la seva inscripció al Registre de la Petjada de Carboni, SEMIC ha aconseguit reduir notablement les seves ràtios d'emissions de gasos efecte hivernacle (GEH), una xifra que es mesura en tones de CO² equivalent. S'entén com a petjada de carboni, a la quantitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) emeses de forma directa, o indirecta com a conseqüència de l'exercici d'una activitat, mesurat en tones de CO² equivalent. L'any 2017 la ràtio d'emissions se situava en els 79,7 t CO² eq, enfront dels 54,03 t CO² Eq en 2018. Podem veure també les ràtios d'emissions calculades per treballador: 0,0279 t CO² eq el 2017 enfront als 0,018 t CO² eq en 2018. Això vol dir que el nostre impacte mediambiental s'ha reduït un 32%

 

Quines mesures hem adoptat?

Hi ha dues causes principals que han contribuït a la reducció de les emissions de l'empresa: d'una banda, la renovació de la flota de vehicles, incorporant nous cotxes que han substituït els anteriors, més contaminants. D'altra banda, el consum d'energia verda: les seus de SEMIC a Lleida i Madrid consumeixen el 100% de l'energia verda, aconseguint que les esmentades seus generin 0 emissions CO².

 

Compartir en:

×
×
×