Torna el Canon Digital

28-08-2017

El Govern d'Espanya ha reinstaurat el Cànon Digital, a través del Reial Decret Llei 12/2017 de 3 de juliol.

 

També conegut com "taxa per còpia privada", es tracta d'un cànon que s'aplica sobre els productes tecnològics amb capacitat per fer còpies o emmagatzemar obres protegides per drets d'autor, principalment pel·lícules, música i llibres, i que es lliura als autors per compensar-los per a la realització de còpies privades sobre les seves obres prèviament adquirides legalment.

Només dóna dret a copiar per a ús privat obres protegides prèviament adquirides legalment, no substitueix l'obligació de pagar per la compra o l'accés a les obres protegides. Podeu trobar el text íntegre del Reial Decret Llei en aquest enllaç del BOE.

Per això, des de l'1 d'agost les empreses estem obligades a incloure aquesta taxa addicional al preu del producte en les factures de determinats dispositius.

 

Tot i això, s'exceptua d'aquest pagament, sempre que obtinguin la documentació necessària per justificar-ho, a:

 • Les persones físiques i jurídiques que justifiquin el destí professional dels equips i suports adquirits. Han d'obtenir un certificat d'exclusió emès a favor seu per una nova entitat gestora que es crearà per a això.
 • Les entitats integrants del sector públic. Han de presentar certificat emès per l'òrgan competent de l'Administració.

 

Si en el moment de realitzar la compra, l'empresa no disposa d'aquest certificat que justifiqui la seva excepció, se li aplicarà la taxa per còpia privada. Segons va comunicar el Govern, està prevista la constitució de l'Entitat Gestora amb seu digital encarregada de realitzar totes les tramitacions relatives a la recaptació del Cànon Digital i la gestió de les certificacions, exempcions i reemborsaments. El Reial Decret Llei no especifica la denominació d'aquesta entitat administradora dels drets, ni cap dada addicional que puguin permetre una millor identificació.

El cànon afecta múltiples productes d'IT i suports de reproducció a Espanya. Els articles subjectes a la taxa per còpia privada i els seus imports són:

 • Impressores multifunció: 5,25 euros / unitat
 • Impressores monofunció: 4,50 euros / unitat
 • Gravadores de discos: 0,33 euros / unitat
 • Gravadores de discos "versàtils específics o mixtes": 1,86 euros / unitat
 • Discos no regravables: 0,08 euros / unitat
 • Discos regravables: 0,10 euros / unitat
 • Discos versàtils no regravables: 0,21 euros / unitat
 • Discos versàtils regravables: 0,28 euros / unitat
 • Memòries USB i targetes de memòria: 0,24 euros / unitat
 • Discs durs externs: 6,45 euros / unitat
 • Discos durs integrats: 5,45 euros / unitat
 • Tablets i dispositius portàtils de pantalla tàctil: 3,15 euros / unitat
 • Mòbils: 1,10 euros / unitat

 

El Cànon Digital no és un impost, per tant porta IVA. Els PCs, portàtils, tablets o telèfons mòbils no poden portar més d'un cànon.

 

Compartir en: