Shop SEMIC

Institut Miquel Martí i Pol

 • Education

Client

El Instituto “Miquel Martí i Pol” trabaja en la educación de la juventud de Cornellà y de la comarca del Baix Llobregat. En un comienzo, como centro de formación profesional y desde la aplicación de la LOGSE y la LOE, como centro que imparte ESO, bachillerato y ciclos formativos de las familias de electricidad y electrónica, madera y mueble, sanidad y seguridad y medio ambiente, con una oferta que puede alcanzar el alumnado de todo Cataluña. 

Necessitats

A l'Institut Miquel Martí i Pol, ubicat a Cornellà de Llobregat (Barcelona), sorgeix la necessitat de transformar una de les seves aules convencionals en un espai tecnològic que els ajudi en el desenvolupament de la docència i l'aprenentatge. El centre desitja un espai polivalent que no serveixi només per als docents per impartir classes amb l'última tecnologia audiovisual, sinó que sigui també un lloc on es faciliti la motivació, l'estimulació i la sensibilitat de l'alumnat cap a temes concrets, alhora que afavoreixi la creativitat i l'autoaprenentatge.   
  
A continuació, es descriuen algunes de les necessitats i idees que van ser transmeses per l'Institut i que van ser desenvolupades posteriorment per Semic per oferir una solució òptima:    

 

 • Realitzar presentacions amb vídeo i àudio de qualitat amb l'ús de panells interactius de gran format.  

 • Mostra de treballs d'alumnes per "streaming". 

 • Enregistrament d'àudio i vídeo de treballs d'alumnes i posterior edició.   

 • Gravació d'àudio i vídeo de classes.  

 • Videoconferència en temps real preparada per captar tot l'espai.   

 • Possibilitat de realitzar grups de treball a l'aula. Alguna solució mòbil.   

 • Disposar de punts de connexió a internet d'alta velocitat per als alumnes.  

 • Diverses càmeres.    

El repte

El repte més complicat per a Semic, serà crear un espai tecnològic que serveixi tant per a docents com per a alumnes simultàniament. L'espai no tindrà cap tècnic dedicat de suport o de realització audiovisual així que haurà de ser el més desatès possible i intuïtiu per als dos tipus d'usuari. Per a això es farà servir el mateix equipament de l'aula per a diferents finalitats o modes.   

  

Mode docent: Es faran servir els equips per realitzar classes. L'usuari en aquest cas és el professor.   
  
Mode alumne: Es faran servir els equips per a l'autoaprenentatge, el desenvolupament i la creativitat de l'alumne. En aquest cas l'usuari és l'alumne.  
  
La tecnologia plantejada haurà de ser compatible amb la plataforma oficial de l'escola i amb la qual han treballat fins al moment. En aquest cas Microsoft Teams per a la videoconferència i Youtube per a l’streaming.   
  
Un altre dels reptes que haurà de resoldre Kodec és l'acústica deficient existent a l'aula. Això serà decisiu a l'hora de triar la tecnologia i materials utilitzats per aconseguir veus intel·ligibles i sense sorolls.   
  
No hi ha possibilitat de passar cablejat per sostres ni terres tècnics.  
  
Per aconseguir-ho, els objectius generals seran els següents:   

  

  

 • Captar amb vídeo l'aula, alumnes i docents amb diferents tirs d'imatge.  

 • Projectar vídeo dins de l'aula amb monitors interactius de gran format.  

 • Pissarres interactives amb Microsoft Whiteboard.  

 • Captar la veu del docent des de qualsevol punt de l'aula sense limitar els seus moviments.  

 • Captar la veu dels alumnes des de qualsevol punt de l'aula, així com permetre el debat entre ells.  

 • Equip dedicat a la videoconferència i control senzill d'aquesta per al docent amb Microsoft Teams.  

 • Capturar i compartir continguts de vídeo de forma digital i presencial simultàniament.  

 • Sistema de gravació i streaming amb Youtube.  

 • Sistema senzill d' usar i desatès per a l'usuari.  

 • Tenir en compte la qualitat acústica existent a l'aula.  

 • Estudiar on ubicar els elements audiovisuals i facilitar-ne l'accés, així com la seva protecció.  

 • Punts de connexió de xarxa d'alta velocitat.   

 • Formar els docents amb el nou sistema.   

 • Formar els alumnes amb el nou sistema. 

Solució

Vídeo:  

Per a la projecció de vídeo s'equipa l'aula amb dos monitors interactius Clevertouch UX PRO.  
Un monitor de 86 polzades amb OPS WIN10 PRO integrat. Aquest monitor s'instal·la sobre un suport SMS doble biga de paret-sòl.  
Un monitor de 65 polzades. Aquest monitor s'instal·la sobre un suport SMS doble biga amb rodes.  
Els monitors poden treballar conjuntament en mode "escriptori estès" o individualment.   
Amb el de 65 polzades amb suport de rodes, ens permet traslladar-lo de forma fàcil a qualsevol punt de la sala i realitzar per exemple treballs en grups reduïts.   
  
El sistema de gravació per captar la sala s'equipa amb una càmera Logitech Rally PTZ instal·lada amb suport de paret. El docent tindrà fins a tres posicions de càmera memoritzades. De la mateixa manera, el docent podrà controlar aquesta càmera en la direcció que prefereixi amb un senzill comandament.  
  
Per donar més flexibilitat a la gravació de vídeo s'equipa l'aula amb una càmera compacta Huddly GO IQ i un extensor USB 3.000 de 10m. En aquest cas no es realitza la instal·lació fixa, ja que l'objectiu és poder moure el dispositiu a diferents zones de l'espai per a la VC o l'streaming.   
  
Per acabar la part de vídeo, s'equipa amb una capturadora HDMI-USB 3.0 Logitech Screen Share connectada també a l'OPS. Aquesta capturadora ens permet capturar qualsevol contingut extern a FullHD a través d'HDMI.   

  

 

  

Àudio:  

Per realitzar tota la gestió del so a la sala, equipem amb un processador d'àudio Shure Intellimix P300. Queda ubicat al rack.   

Amb aquest processador s'aconsegueix la cancel·lació automàtica de ressò, reducció de soroll, control automàtic de guany i barreja automàtica IntelliMix.  

Una de les claus de l'èxit d'aquest projecte s'ha centrat en la microfonia. La forma de treballar dins de les aules i l'escassa qualitat acústica dels espais ha forçat a triar la millor tecnologia disponible al mercat. Per poder captar la veu dels professors i dels alumnes fent debats des de qualsevol punt de l'aula es decideix equipar amb un sistema de microfonia integrat en sostre Shure MXA910. Es compon d'un array de 8 micròfons integrats en una placa de sostre 60x60cm.   

Els 8 lòbuls es reparteixen per tota l'aula per tenir tot l'espai amb cobertura. Això permet captar la veu des de qualsevol punt.  


  
Per completar la microfonia, s'equipa amb un segon micròfon de solapa sense fil SENNHEISER EW 100 G4-ME4-A. El receptor el trobarem també al rack juntament amb la base de càrrega SENNHEISER L 2015 amb capacitat per carregar dues bateries.  
  
Aquest micròfon ens servirà per als docents quan desitgin tenir el control exclusiu de la microfonia sense sorolls de fons i per als alumnes quan desitgin realitzar gravacions o streaming. 


  
Per tenir un control senzill de quin micròfon es fa servir en cada moment es mecanitza al rack un botó tàctil amb led indicador d'estat (vermell/verd) i així poder realitzar un control individualitzat del "silenciament" del micròfon de sostre.   
  
Per a l'amplificació de la sala s'instal·la un amplificador BOSE Freespace ZA 2120 LZA i quatre altaveus BOSE DM3SE de superfície.  

 

Acústica:  
Per millorar encara més la intel·ligibilitat en les comunicacions s'equipa amb panells absorbents acústics especialment dissenyats per a tal ús. Es cobreixen la major part de les parets i sostres tenint en compte en tot moment la part estètica.  
  
Parets i sostres queden coberts amb 28 panells PRIMACOUSTIC Stratus Cloud de 60x120cm  
  
  
 Rack:  
Tots els elements audiovisuals es protegeixen i centralitzen amb un rack Caymon WPR406 de paret de 6 unitats. Es configura amb una safata fixa, un calaix metàl·lic de 2 unitats i una regleta de connexions. Aquest rack és de fàcil accés i s'instal·la cargolat a paret, proper a la taula del docent i sota clau.    

  

Software per a gravació i Streaming:  

OBS Studio Software gratuït i de codi obert per a gravació de vídeo i streaming.  
OBS Studio és un dels programes més populars i recomanats per realitzar streaming de vídeos. A més, té l'avantatge que es tracta d'una aplicació gratuïta, multiplataforma i de codi obert. A través d'OBS Studio no només pots gravar directament des de càmera web i micròfon, també és possible afegir escenes, incorporar imatges fixes, capturar finestres, etc.   

  

  

Punts de connexió d’alta velocitat:   

Es dota l'aula tecnològica amb 8 punts de xarxa d'alta velocitat connectats al CPD central de l'Institut. A causa de la llarga distància de l'aula amb el CPD s'enllaça mitjançant fibra òptica.   
Aquests punts de xarxa físics repartits per l'aula permetran als alumnes i els docents connectar-se a internet amb els seus equips portàtils. D'altra banda, assegurem una connexió per cable dels sistemes de videoconferència i streaming per no dependre del sistema WIFI existent. 

Comencem avui mateix?

No esperis a demà i comencem a treballar en el teu projecte de solucions audiovisuals

Contacta amb nosaltres
×
×
×