Shop SEMIC

Solucions ERP

Gestiona la teva empresa de forma integrada

Gestionar de forma integrada un negoci ja s'ha convertit en un factor imprescindible per créixer. Com a partner plata de SAP Business One, i desenvolupadors del nostre propi ERP 4G tenim la solució que més li convé al teu negoci.


SAP Business One és una solució de gestió integrada dissenyada per a petites i mitjanes empreses que t'ajuda a optimitzar els processos de la teva empresa i a actuar basant-te en informació de manera precisa.

Compta amb un potent mòdul per gestionar la producció, dissenyat per a fabricants. Elimina les entrades de dades redundants i minimitza els errors a la vegada que et permet establir relacions més properes amb els teus clients.

També desenvolupem projectes amb la nova tecnologia de bases de dades in memory SAP HANA, que depén d'una memòria principal per a l'enmagatzematge de dades informàtiques, la qual cosa proporciona un rendiment més ràpid i predible que els sistemes de dades que utilitzen mecanismes d'enmagatzematge en disc. Mes informació sobre SAP HANA en aquest vídeo o consultant aquest catàleg.

SAP Business One Partner

PRINCIPALS FUNCIONALITATS DE SAP BUSINESS ONE

Finances

Gestiona totes les operacions financeres (llibre de major, comptes, assentaments, centres de costos, pressupostos, etc.)

Vendes

Crea ofertes, comandes de client i entregues, actualitza els saldos del teu stock i gestiona factures i comptes a cobrar

Compres

Gestiona operacions de proveïdores (ofertes i comandes), actualitza stocks, calcula el valor dels articles importats, gestiona devolucions, crèdits i processos de pagament

CRM

Controla la informació sobre clients i proveïdors (perfils, resums de contactes, saldos de compte, anàlisi de previsió de vendes, etc.)

Control de stocks

Controla els nivells d'stock, la gestió d'artícles, listas de preus, transferències entre magatzems i transaccions d'stock

Producció i MRP

Planificació de necessitats de material – Programa i gestiona artícles per a producció o compres a partir d'un sistema de planificació integrat.

Servei

Optimitza el potencial dels departaments de serveis proporcionant suport per a operacions de servei, gestió i planificació de contactes, seguiment d'interacció amb els clients, etc.

Integració multisectorial

Gestiona operacions multisocietat entre diverses entitats. Comparteix recursos i informació entre ubicacions físiques i virtuals d'una empresa per generar informes consolidats.

Adaptat a la fiscalitat de més de 80 països

La teva empresa podrà operar en diferents mercats internacionals de forma integrada i gestionar el tracte d'impostos internacionals, donant una cobertura automàtica i completa als diferents tipus d'IVA

Informació a temps real

Coneix a temps real els indicadors del teu negoci (vendes, compres, stock disponible, previsions, factures o comandes pendents, etc.) i utilitza'ls per accelerar la presa de decisions.Més informació sobre SAP HANA, la tecnologia de bases de dades in memory a aquest vídeo.

L'ERP local per a petites i mitjanes empreses

4G és una solució de gestió desenvolupada íntegrament per SEMIC que afegeix en un únic sistema totes les árees d'informació d'una empresa. Basada en una BBDD de dades única, pot adaptar-se a qualsevol tipus d'empresa amb temps d'implantació i costos ajustats. Pot configurar-se com a solució per a un únic usuari o com a solució amb centenars d'usuaris concurrents i incorpora un módul per a l'análisi de dades empresarials (Business Intelligence). Té una sèrie de funcionalitats estàndards i incorpora solucions verticals per al sector transports i per al sector gestió de residus i reciclatge.

Novetats 4G
logo

FUNCIONALITATS ESTÀNDARDS

Gestió de compres
Gestió de vendes
Gestió de grups d'empreses
Comptabilitat financera i anal&icute;tica per centres de cost
Tresoreria
Gestió de magatzem i d'stock

SOLUCIONS SECTORIALSSAP Business One és una solució de gestió estàndard dissenyada per a petites i mitjanes empreses i que cobreix les funcionalitats de gestió de qualsevol tipus de empresa, independentment de la seva facturació, nombre de treballadors o sector.

Com a partners plata de SAP Business Onem hem desenvolupat diferents solucions verticals que es basen en aquest ERP estàndard i que cobreixen necessitats de gestió específiques dels següents sectors empresarials:

A quines empreses va dirigida?

Fabricants i distribuïdors de productes de nutrició vegetal o agroquímics:

 • Fabricants de productes fitosanitaris
 • Fabricants de productes fertilitzants
 • Fabricants d'adobs orgànics i inorgànics
 • Fabricants de correctors per al sòl

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Control integrat del procès de producció
 • Càlculs de blending optimitzant costos
 • Càlcul de tarifes
 • Generació automàtica de documentación (Sigfito)
 • Gestión de ADR (generació de documentació, control de recepció i enviament, IATA)
 • Control SANDACH (gestió de subproductes d'origen animal no destinats a consum humà)
 • li> Codi Alpha per al transport de pinsos medicats i no medicats
 • Traçabilitat y control de qualitat
 • Integració amb bàscules
 • Integració amb autòmates de fàbrica

A quines empreses va dirigida?

 • Fabricants i distribuïdors de productes de nutrició animal
 • Distribuïdors de llavors i cereals

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Gestió integrada de la fabricació
 • Pinsos medicats
 • Codi Alpha per al transport de pinsos medicats i no medicats
 • Gestió de granges
 • Traçabilitat
 • Picking i transport
 • Gestió de socis de cooperatives
 • Vendes i compres

A quines empreses va dirigida?

Fabricants i distribuïdors de maquinària agrícola


Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Oficina tècnica i gestió de projectes
 • Fabricació
 • Vendes
 • Gestió de la relació amb els proveïdors
 • Gestió de articles
 • CRM
 • Control de qualitat
 • Sistema d'alertes internes
 • Workflow configurable per procés

A quines empreses va dirigida?

 • Distribuïdors de productes zoosanitaris
 • Distribuïdors de productes veterinaris

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Traçabilitat
 • Control de medicaments i receptes
 • Premescles i pinsos medicats
 • li> Codi Alpha per al transport de pinsos medicats i no medicats
 • Picking i rutes de repartiment
 • Gestió de granges i integradores
 • Alarmes
 • Informes

A quines empreses va dirigida?

Fabricants i distribuïdors de peces i components metàl·lics


Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Oficina técnica i gestió de projectes
 • Control de fabricació i planificació de necessitats (MRP)
 • Gestió de la relació amb els proveïdors
 • Gestió d'artícles
 • CRM
 • Control de qualitat i incidències

A quines empreses va dirigida?

 • Empreses de Serveis de neteja
 • Empreses de Serveis d'Higiene i Salubritat d'edificis

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Gestió avançada de projectes
 • Rendibilitat real per centres i recursos
 • Control de qualitat
 • Gestió d'incidències
 • Informes de rendibilitat per projecte/client

A quines empreses va dirigida?

 • Empreses de Serveis de seguretat
 • Empreses de Serveis de vigilància

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Gestió integrada: comptabilitat, tresorería, finances, logística i CRM
 • Gestió avançada de projectes
 • Rendibilitat real per centres i recursos
 • Control de qualitat
 • Gestió de incidències
 • Informes de rendibilitat per projecte/client

A què empreses va dirigida?

 • Escorxadors
 • Sales d'especejament
 • Empreses d'elaboració d'embotits
 • Indústria de transformats
 • Cuines industrials
 • Indústries hortofructícoles
 • Peixos i congelats
 • Assecadors de pernils

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One
Descarregar catàleg

Principals funcionalitats

 • Control de traçabilitat ascendent i descendent per lot o unitat
 • Pantalles tàctils en planta de producció
 • Configurable per a totes les especies animals
 • Etiquetat EAN UCC-128, GTIN-13 …
 • Gestió per lots i sublots, marca auricular, sèries, DNI’s
 • Control APPCC i gestió per a compliment i obtenció de la normativa de qualitat i seguretat alimentària ISO 22000, IFS i BRC
 • Interfície amb bàscules, etiquetadores, PDAs, Fat-o-meater
 • Control de quantitats per peces i quilos
 • Reducció de costos temps/operari i eliminació de duplicitat de processos
 • Definició de fases per temps i minves
 • Control de rangs de pesos per a la classificació del pernil
 • Impresió automàtica d'etiquetes per peça, carro, perxa, testimonis, …

Gestió de rutes

 • Rutes generals amb etapes parcials: durada;, distàncies, valoració

Gestió prevenda

 • Tractament de grupatges
 • Asignació automàtica d'expedicions
 • Control de càrrega i descàrrega
 • Utilització de recursos d'altres empreses

Solució ERP utilitzada:

logo 4G title=
Descargar catálogo

Gestió de dietes i despeses

 • Control del quilometratge i generació de comunicats
 • Generació de dietes des de la prevenda

Gestió de targetes de crèdit

 • Importació de dades facilitats per proveïdors (Sol Red, Shell, Esso, etc.)
 • Imputació automàtica a les expedicions

Gestió de sortidors de combustible

 • Captura i tractament de serveis
 • Imputació automàtica a les expedicions

Integració amb softwares de localització i seguiment de flotes

Clasificació d'artícles per naturalesa, perillositat, etc.

Gestió de fitxes d'aceptació, amb controls de caducitat

Ordres de recollida i recepció

 • Registre de sol·licitud (previsió de residus i de contenidors)
 • Programació de ordres (asignació de transport, data de recollida, emissió de documentació)
 • Recepció i tancament (albarans de compra/venda)

Solució ERP utilitzada:

logo 4G title=
Descarregar catàleg

Definició del percentatge de minva a aplicar

Gestió automatitzada del IVA de materials recuperables, amb autofactures

Gestió de caixa, per a la recepció de residus al contat i generació de factures

Generació de lloguers de contenidors i maquinaria: generació automàtica de documentació i facturació

Compliment de la normativa mediambiental

 • Llibres d'entrades i sortides de residus
 • Registre de compra de ferralla i metalls
 • Notificacions Declaracions de Residus Industrials (DARI)

A què empreses va dirigida?

 • A empreses del sector de la construcció que necessiten una gestió integrada de pressupostos i un control exhaustiu de la rendibilitat de les seves obres i projectes.

Solució ERP utilitzada:

logo SAP Business One title=
Descarregar cat&agravte;leg

Principals funcionalitats

 • Creació de pressupostos i obres
 • Importació de Bases de Dades BC3 (Itec, etc.)
 • Importació de pressupostos de PRESTO
 • Importació d'Excel i MS-Proyect
 • Gestió de Gannt de projectes
 • Gestió de certificacions
 • Gestió se retenció en facturació i compres
 • Control documental
 • Cronogrames financers
 • Imputació de costos directes i de costos indirectes
 • Possibilitat de recollida automàtica de dades a las obres i online amb PDAs
 • Gestió de múltiples llistats en Crystal Reports per a una visió precisa i actualitzada de l'estat del negoci
 • Quadres de comandament amb Business Objects

ADD-ONS, SOLUCIONS COMPLEMENTÀRIESPer completar les funcionalitats de la part estándard i sectorial del producte, SAP Business One s'integra amb plataformes com ara:

Gestió avançada i automatitzada de magatzems, Produmex

Produmex es una solució de gestió avançada i automatitzada de magatzems que suporta tots els processos logístics i específics de l'industria:

 • Indústries regulades
 • Sector logístic a tercers (3PL)
 • Sector majorista i distribució

Funcionalitats bàsiques:

 • Agilització i optimització de la logística d'entrada i sortida
 • Gestió qualitat, serialització, vida útil
 • Gestió traçabilitat i de pes variable (catch weight)
Més informació

COM HO FEM?

Contacta directament amb el nostre consultor
INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES DE GRUP SEMIC (Avisos legals)
CAPTCHA
Aquesta pregunta es fa per comprovar que vostè és un visitant humà i prevenir els enviaments automàtics de spam.

Vilella

Amb més de 75 anys d'experiència en el sector del reciclatge, J.L. Vilella Felip, S.L utilitza el programa 4G i el seu vertical per al sector de gestió de residus per porar, d'una forma automatitzada, el dia a dia del seu negoci: ordres de recollida (programació, assignació de transport i recepció), fitxers d'acceptació i control de caducitat, gestió de lloguers, gestió de tota la normativa mediambiental (llibres de residus, notificacions, etc.) i gestió de caixa amb integració amb caixers automàtics.

Llegeix més
Veure casos d'èxit de: | Solucions SAP

R3 Biotek

L'empresa, especialitzada en oferir solucions ramaderes en els sectors boví, porcí i avícola, ha implantat SAP Business One i el seu vertical per a distribuïdors de productes veterinaris per tenir més i millor informació sobre els seus processos de compres i vendes. Gràcies al programa, ha pogut unificar la informació dels clients, proveïdors i de les compres i les vendes, per a poder analitzar les dades. 

Llegeix més
Veure casos d'èxit de: | SAP Business One

Grup Arnó

El grup Arnó és un conjunt diversificat d'empreses d'origen familiar que va néixer fa 50 anys i que centra en 7 activitats de negoci: construcció (obra civil i edificació), concessions, promoció inmobiliària, logística, multiserveis, agronomia i fitness. Utilitza el programa de gestió 4G i el seu vertical de Construcció i Transports. 

Llegeix més
Veure casos d'èxit de: | Solucions SAP

Insular Canaria de Higiene

HIbelia (Insular Canaria de Higiene) ofereix solucions integrals de serveis en diferents sectors (indústria, sanitari, hosteleria, restauració, petrolífer, etc.) va apostar per l'ERP SAP Business One i el seu vertical per a empreses de neteja per gestionar tots els processos del seu negoci des de la visita comercial, realització de pressupostos i planificació de tasques i recursos. Gràcies al programa, l'empresa ha aconseguit optimitzar recursos i minimitzar errors. 

Llegeix més
Veure casos d'èxit de: | SAP Business One  | Solucions SAP  | Projectes Web

nids: 213+193+217+223+344+221+188+185+183
×
×
×